Nyttig

www.foreldrehverdag.no

Gjelder søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid barnehageåret.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår. Det må søkes på nytt før 15. juni for å ha krav på vedtak.

Søknader som mottas i løpet av året innvilges fra påfølgende måned. For mere informasjon: http://www.sogne.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/

 

Nytt tilbud til alle foreldre  

Nå lanserer Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet nettstedet foreldrehverdag.no der foreldre kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan de kan forstå barnet sitt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.