Ansatte

Vårt mål er at barn og foresatte skal oppleve barnehagen som et trygt sted å være. Våre ansatte legger derfor stor vekt på å bli godt kjent med dere, ha et godt samarbeid, bra arbeidsmiljø og være fleksible.

Nina Andersen Jaksa

Nina
Eier/ barne- og ungdomsarbeider, 100 % stilling
Startet barnehagen i 1995

 

Solvor Elisabeth Solfardal


Pedagogisk leder, 80 % stilling
Ansatt 2017

 

Inger Lise Aateigen

Barnehage assistent 70 % stilling
Ansatt 2018