Søk barnehageplass

Søgne er en bydel i Kristiansand kommune der det er samordnet opptak for alle offentlige og private barnehager. Søknader må derfor sendes via vedlagt felt:

Les mer og send inn søknad her:

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid for tre, fire- og femåringer
Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.