Om oss

Barnehagen ble godkjent i 1995 og er godkjent for 10 plasser. Barnehagen holder til i et privat hus i underetasjen og har et inne areal på 105 kvadratmeter. Hovedrommet er lyst og har vinduer som går til gulvet. Uteområdet går over 2 plan. Barnehagen har tilgang til uteområdets basseng. Hele uteområdet er sikret med gjerde. Barnehagen ligger i flott naturområde på Langenes.

Barnehagen er en liten barnehage med få barn og voksne. Vi blir godt kjent med barn og foresatte.

Vårt mål er at barn og foresatte skal oppleve barnehagen som et trygt sted å være. Vi legger derfor stor vekt på å bli godt kjent, ha et godt samarbeid, bra arbeidsmiljø og være fleksibel.

 • Samlingsstund hver dag: Vi leser, synger, dramatiserer og annet
 • Månedsplan: Alle foresatte får utdelt en månedsplan og et månedsbrev hver måned
 • Månedsplanen har oversikt over aktiviteter og opplegg i kommende måned. Månedsbrevet er et referat på hva vi har gjort i måneden som har vært
 • Gymsal: Barnehagen disponerer gymsal på Agder Folkehøyskole annen hver uke
 • Bibliotek på Tangvall brukes av de eldste barna
 • Visedag: De av barna som har lyst, kan ha med noe å vise i samlingsstunden en gang hver måned
 • Vi baker til lunsj ca en gang i måneden
 • Vi bader ute i bassenget når været tillater det, fra mai til september
 • Alle foresatte får bilder hjem på mail i slutten av hver måned. Her får de dokumentasjon på deres barns hverdag i barnehagen
 • Tur: Vi har fine turområder i nærheten som vi bruker ofte.
 • Flere lekeplasser i nærområdet