Søk barnehageplass

I Søgne Kommune er det samordnet opptak for alle offentlige og private barnehager. Søknader må derfor sendes igjennom kommunen.

Les mer og send inn søknad her: http://www.sogne.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid for tre, fire- og femåringer
Alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har tre år igjen til skolestart.

Les mer her: http://www.sogne.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehager/#heading-h3-7